KRONJUVELERNA MONTESSORIFÖRSKOLA 2018-02-18T19:23:42+00:00

Välkommen till

KRONJUVELERNA MONTESSORIFÖRSK0LA

RUDBODA–ELFVIK

VI ÄR NU IGÅNG MED VÅR NYA VERKSAMHET !

OM OSS

Jag som tagit över ledningen som förskolechef och ägare av Kronjuvelernas Montessoriförskola  heter Annika Falkenberg och är uppvuxen på Lidingö.
(Titta gärna på färsk utvärdering och citat från våren 2017 under fliken Utvärdering&citat.)

Med gedigen bakgrund både från att arbeta aktivt i barngrupp och att driva och leda förskolor har jag skapat ett gott renommé. Jag har lång erfarenhet inom området.

Med examen från förskollärarlinjen och  utbildad Montessorilärare har jag tagit över Rudboda Montessoriförskola från hösten 2017. Med många års erfarenhet inom friskvård och barnyoga ser jag det som en naturlig del i vår verksamhet.

Jag som grundare kommer att vara engagerad i den dagliga verksamheten.

VÅR VERKSAMHET

Vi har en vacker miljö som präglas av harmoni och som är helt anpassad efter barnets behov och storlek.
Vår inriktning bygger på god hälsa, utevistelse och Montessoripedagogik.
Vi erbjuder en förskola där barn och föräldrar ska känna glädje och tilltro. Vårt engagemang i barnens första år är för oss avgörande.
Vår vision är att skapa en god och stabil självkänsla hos varje barn som går på Kronjuvelernas Montessoriförskola.
Vi har ett välanpassat antal barn i våra två grupper som består av en småbarnsavdelning 1-2 år samt en åldersblandad grupp med barn 3-5 år.

Pedagogik

Maria Montessoris pedagogiska material inom matematik, språk, geografi och naturvetenskap finns tillgänglig i verksamheten. Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningar att utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och intellektuellt. Barnet erbjuds att utveckla sina kunskaper inom följande områden:

Det praktiska livets göromål (vård av inom- och utomhusmiljö, vård av den egna personen)
• Socialt samspel
• Motorisk färdighet
• Träna sina sinnen
• Utveckla sitt språk
• Träna grundläggande matematik
• Få kännedom om världen
• Arbeta med musik, rörelse, bild och form
• Miljömedvetenhet
• Kultur och traditioner
• Naturvetenskap
• Teknik

Med lång erfarenhet av att arbeta med barn skapar vi en plats där barnen finner ro och utvecklar ett nyfiket förhållningssätt till sitt lärande. Barnens törst efter kunskap möts av observanta och kunniga lärare. Montessoripedagogiken och Läroplanen för förskolan – Lpfö 98 reviderad 2010, är två viktiga grundstenar som förenar vår personal och ger en stadig gemensam bas att stå på. Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer vi barnens nyfikenhet och lärande.

Personal

Personalstyrkan består av kvalificerade, levnadsglada och lyhörda pedagoger. Vi anställer lärare som har en positiv grundsyn.

”Inget är så smittsamt som goda förebilder”

Värdeord

Våra värdeord i vårt arbete är hälsosam livsstil, medveten närvaro, positivt tänk/glädje, livslångt lärande och respekt.

Profil

Vi har en tydlig miljö och hälsoprofil. Vi satsar på en förskola som har en genomtänkt miljö och giftfria material. Rörelse, barnyoga och dans är dagliga inslag under barnens dag.

Från tidig ålder lär vi barnen vikten av att ta hand om vår ”moder jord”. Respekten för allt levande och vikten av återvinning är naturliga inslag i vår verksamhet.
Maten vi serverar är lagad av råvaror utan onödiga tillsatser från RR Matproduktion. Deras idé är att laga god och näringsriktig mat från grunden. De utesluter därför tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat i all matlagning och använder förstklassiga, ekologiska och KRAV-märkta råvaror så långt det är möjligt. RR Matproduktion kvalitetscertifikaten IP Livsmedel och KRAV. Våra mellanmål är helt ekologiska.

Föräldrarsamverkan

Ni som föräldrar ska känna er delaktiga och välkomna. Med ert inflytande på verksamheten tar vi tillvara på åsikter via utvärderingar som är viktiga för vårt kvalitetsarbete. Utvecklingssamtal med tillhörande halvdag på förskolan erbjuds föräldrarna en gång per termin då man går igenom barnets utveckling tillsammans. Barn som är 3-5 år är med i samtalet.
Förskolan består av ljusa öppna lokaler i ett lugnt och uppvuxet bostadsområde med tillgång till direkt utevistelse. Den inhägnade gården erbjuder både skog, drivbänkar att odla i och lekmaterial såsom gungor, sandlådor och rutschkana. På fem minuters gångavstånd finns Elfviks stora skogar.
Nära avstånd till buss och parkering. Som förälder får du god inblick i verksamheten via vårt digitala kommunikationsverktyg Tyra och olika föräldraforum som möten kring likabehandling, montessoripedagogik och föräldramöten som sker två ggr per år. Vi har en föräldraaktiv inskolning för nya barn.

VÅRA ÖPPETTIDER

mån-fre 06:30-18:30
Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov.

UTVÄRDERING & CITAT

Vi har genomfört en ny utvärdering från föräldrar sen jag tog över under tiden mars- juli månad 2017.

Fråga 1. Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?

• Alltid 92.31%
• Oftast 7,69%
• Sällan

Citat:
”Det är numera en trivsam, rolig och lärorik miljö med engagerade pedagoger. Genomtänkta lekar som skapar gemenskap har gjort att sammanhållningen blivit bättre.”

”Våra två barn trivs jättebra på förskolan och det har skett en enorm skillnad sedan Annika tillträdde. Vårt äldre barn älskar att vara på förskolan och verkar alltid glad när vi ska lämna och hämta. Vårt mindre barn verkar känna sig tryggt och sett, och har fått en väldigt fin inskolning!”

”Bemötandet från personalen när barnen kommer, att de alltid känner sig välkomna. Lugnet i gruppen vilket gör att barnen har utrymme att fokusera och slappna av.”


Fråga 2.Trivs du som förälder på förskolan?

• Alltid 84,6%
• Oftast 15,3%
• Sällan

Citat:
”Det finns alltid någon som möter en när man hämtar barnen och kan berätta om hur dagen har varit. Den genuina kärlek och uppskattning som personalen visar
barnen.”

”Det är en fin liten förskola med fantastisk utomhusmiljö och många naturområden runt knuten. Men det är framförallt den goda kontakten med pedagogerna och förtroendet för nya förskolechefen som vi uppskattar.”

” Sedan Annika tog över känns allt bra. Välorganiserat!


Fråga 3. Hur tycker du att vi förstår och bemöter ditt barns behov?

• I det barnet berättar hemma.69,2%
• I det vi pedagoger berättar.76,9%
• I dokumentation. 76,9% (t.ex. Tyra-appen)
• I förskolans miljö 46,15%

Citat:
”Som barnet beskriver det, så känns personalen lyhörd och inkännande. Vänligt men bestämt tillrättavisande om det behövs. Barnet är aldrig ledset för något pedagogerna sagt eller gjort. Barnet får sitt kunskapstörstande behov tillgodosett och har ofta något nytt att berätta hemma.”

” Jag tycker dialogen är öppen och tydlig med pedagogerna, som tar alla små incidenter eller situationer på allvar, och som berättar hur det följs upp både bland barnen, pedagoger och ev. andra föräldrar.”


4. Upplever du att vi strävar efter samverkan mellan förskola och hem?

• Alltid 77%,
• Oftast 16,6%
• Sällan

Citat:
”Vid behov har personalen tagit upp specifika frågor och diskuterat saker med oss föräldrar för att hitta så bra lösningar som möjligt för vårt barn i olika situationer. Vi har uppskattat de initiativ som personalen tagit och tyckt att det skett på ett konstruktivt, lösningsorienterat och positivt sätt. När vi bett personalen om hjälp att följa upp ngt som gällt vårt barn på förskolan har vi
alltid fått mkt bra stöttning och positivt bemötande.”

”Vi får bra information om det har hänt något, samtidigt som det känns lätt för oss att berätta för pedagogerna om det är nåt vi tänkt på eller behöver ändra. Fin och öppen kommunikation, helt enkelt! ”


Fråga 5. Kan du se att ditt barn tillägnar sig ny kunskap?

• I förskolans miljö. 84,6% (t.ex. rummens utformning och ordning, stimulerande och utvecklande material)
• I det barnet berättar hemma. 77%
• I det vi pedagoger berättar. 77%
• I dokumentation. 69,2%(t.ex.Tyra-appen,)
• Annat

Citat:
”Ja. Vårt äldsta barn har t.ex. på kort tid börjat intresserat sig mer för bokstäver och läsning och har verkligen lärt sig otroligt mycket på kort tid. Han har även utvecklats inom matte vilket han också tycker är jätteroligt.”

”Min son berättar nästan varje kväll om nya saker han lärt sig, han sjunger nya sånger, berättar nya historier. Och bara på några månader har han gått från att knappt kunna stava sitt namn till att ljuda 3-boktavsord själv. Han ligger ofta på kvällarna och undrar vad det blir om man t ex lägger ihop 100 och 100. Det har varit en otrolig utveckling under våren.”


Fråga 6. Hur upplever du att vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till inflytande?

• I förskolans miljö. 53,8%(t.ex. rummens utformning och ordning, stimulerande och utvecklande material)
• I det barnet berättar hemma.46%
• I det vi pedagoger berättar.46%
• I dokumentation. 23,1%
• Annat 7,6% ( Vet ej)

Citat:
”Att förskolan numera respekterar alla barn lika, lyssnar på barnen och deras önskemål och idéer, återberättar mycket som har hänt under dagen till oss föräldrar, tar till vara barnens kreativitet och olikheter osv.”

”Pedagogerna lyssnar verkligen på barnen och planerar en stimulerande miljö och aktiviteter efter deras behov. Pedagogerna har lagt mycket tid på att förbättra montessorimaterialet/rummet.”


ATT ARBETA HOS OSS

Att vara en del av Kronjuvelernas Montessoriförskola ska vara roligt, här har du möjlighet att ansöka till en arbetsplats utöver det vanliga. Vi lägger stor vikt vid sammansättningen av teamet.
Inom förskolan finns olika yrkesroller såsom förskollärare, montessorilärare, språkvetare, barnskötare och montessoriassistenter.
Vi är alltid intresserade av nya skickliga medarbetare.

Du är varmt välkommen med din intresseanmälan i form av ett personligt brev till
kronjuvelernaforskola@gmail.com
Hjärtliga hälsningar
Annika Falkenberg
Mobil: 0709208886

LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker en montessoriassistent på hel eller halvtid från hösten 2017.
Kontakta oss för mer info.

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLAN

Vill du ställa ditt barn i kö?

Alla barn som är mantalsskrivna på Lidingö är välkomna att ställa sig i vår kö. Kommer ni att flytta till Lidingö, men ännu inte är mantalsskrivna här? Från den dag ni vet att ni ska folkbokföra er på Lidingö och kan ange från vilket datum och på vilken adress får ni ställa er i kö. Antagningen av barn sker i första hand under höstterminen, just nu kan vi erbjuda fem platser. Det kan även vara aktuellt under andra tider om t ex något barn flyttar.

Vill du anmäla ditt barn till Kronjuvelernas Montessoriförskola, gå in på lidingo.se och ställ barnet i kö i Skolwebben (Lidingö stads webblösning för barnomsorgen). För att komma i kontakt med ansvarig Annika Falkenberg eller för frågor gällande kösystemet/platstillgång går det även bra att maila till kronjuvelernaforskola@gmail.com eller ringa 0709208886.

Till anmälan på skolwebben

Klagomålshantering för föräldrar och vårdnadshavare. Om du har något du vill framföra till oss på förskolan. Vänd dig i första hand till: 1. Personalen i ditt barns grupp. Om problemet kvarstår, 2. Förskolechefen Annika Falkenberg på plats eller maila till kronjuvelernaforskola@gmail.com. Om problemet kvarstår 3. Vänd dig till Lidingö Stad via mail. Om den klagande fortfarande inte är nöjd finns möjligheten att kontakta Skolinspektionen för att göra en anmälan.

Kontakta oss för mer info.

KONTAKT

Du är varmt välkommen att kontakta oss på
kronjuvelernaforskola@gmail.com

Hjärtliga hälsningar
Annika Falkenberg
Mobil: 0709208886