VÄLKOMMEN TILL
KRONJUVELERNA MONTESSORIFÖRSKOLA
RUDBODA-ELFVIK

OM OSS

År 2017 startade jag Kronjuvelernas Montessoriförskola.

Med gedigen bakgrund både från att arbeta aktivt i barngrupp och att driva och leda förskolor har jag skapat ett gott renommé. Jag har lång erfarenhet inom området och känner väl till Lidingö där jag är uppvuxen.

Jag är utbildad förskollärare och har en Montessoriexamen från St. Nicholas Training Centre i London. Min inriktning är mot åldrarna 3-6 år, jag har också undervisat många år på lågstadiet.

Jag som grundare är engagerad i den dagliga verksamheten.

I augusti 2020 öppnade jag vår andra förskola, Kronjuvelerna Elfvik, tillsammans med tidigare medarbetare Hedda Von Baumgarten.

VÅR VERKSAMHET

Våra lokaler präglas av harmoni och är helt anpassad efter barnets behov och storlek.
Vår inriktning bygger på god hälsa, utevistelse och Montessoripedagogik.
Vi erbjuder en förskola där barn och föräldrar ska känna glädje och tilltro. Vårt engagemang i barnens första år är för oss avgörande.
Vår vision är att skapa en god och stabil självkänsla hos varje barn som går på Kronjuvelernas Montessoriförskola.
Vi har ett välanpassat antal barn i våra två grupper som består av en småbarnsavdelning 1-3 år samt en åldersblandad grupp med barn 3-5 år.

Pedagogik

Maria Montessoris pedagogiska material inom matematik, språk, geografi och naturvetenskap finns tillgänglig i verksamheten. Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningar att utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och intellektuellt. Barnet erbjuds att utveckla sina kunskaper inom följande områden:

Det praktiska livets göromål (vård av inom- och utomhusmiljö, vård av den egna personen)
• Socialt samspel
• Motorisk färdighet
• Träna sina sinnen
• Utveckla sitt språk

•Träna grundläggande matematik
Bokstavsträning
• Få kännedom om världen
• Arbeta med musik, rörelse, bild och form
• Miljömedvetenhet
• Kultur och traditioner
• Naturvetenskap
• Teknik

Ett återkommande mål för förskolan är att våra blivande skolbarn ska kunna ljuda eller läsa när dom lämnar vår förskola. Med lång erfarenhet av att arbeta med barn skapar vi en plats där barnen finner ro och utvecklar ett nyfiket förhållningssätt till sitt lärande. Barnens törst efter kunskap möts av observanta och kunniga pedagoger. Montessoripedagogiken och Läroplanen för förskolan – Lpfö 18, är två viktiga grundstenar som förenar våra pedagoger och ger en stadig gemensam bas att stå på. Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer vi barnens nyfikenhet och lärande.

Personal

Personalstyrkan består av kvalificerade, levnadsglada och lyhörda pedagoger.

”Inget är så smittsamt som goda förebilder”

Värdeord

Våra värdeord i vårt arbete är hälsosam livsstil, medveten närvaro, positivt tänk/glädje, livslångt lärande och respekt.

Profil

Vi har en tydlig miljö och hälsoprofil. Vi satsar på en förskola som har en genomtänkt miljö och giftfria material. Rörelse, barnyoga och dans är dagliga inslag under barnens vecka.

Från tidig ålder lär vi barnen vikten av att ta hand om vår ”moder jord”. Respekten för allt levande och vikten av återvinning är naturliga inslag i vår verksamhet.
Maten vi serverar är lagad av råvaror utan onödiga tillsatser från RR Matproduktion. Deras idé är att laga god och näringsriktig mat från grunden. De utesluter därför tillsatsämnen som glutamat, färgämnen, härdade fetter och halvfabrikat i all matlagning och använder förstklassiga, ekologiska och KRAV-märkta råvaror så långt det är möjligt. RR Matproduktion kvalitetscertifikaten IP Livsmedel och KRAV. Våra mellanmål är helt ekologiska.

Föräldrarsamverkan

Ni som föräldrar ska känna er delaktiga och välkomna. Med ert inflytande på verksamheten tar vi tillvara på åsikter via utvärderingar som är viktiga för vårt kvalitetsarbete. Vi erbjuder återkommande samrådsmöten. Utvecklingssamtal med tillhörande halvdag på förskolan erbjuds föräldrarna en gång per termin då man går igenom barnets utveckling tillsammans. Barn som är 3-5 år är med i samtalet.
Förskolorna består av ljusa öppna lokaler med tillgång till direkt utevistelse. Den inhägnade gården erbjuder både skog och möjlighet till lek. På fem minuters gångavstånd finns Elfviks stora skogar.
Nära avstånd till buss och parkering. Som förälder får du god inblick i verksamheten via vårt digitala kommunikationsverktyg Tyra och olika föräldraforum som möten kring likabehandling, montessoripedagogik och föräldramöten som sker två ggr per år. Vi har en föräldraaktiv inskolning för nya barn.

VÅRA ÖPPETTIDER

mån-fre 06:30-18:30
Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov.

FOTOGALLERI

Följ med oss under ett år på Kronjuvelernas Montessoriförskola!

KUNSKAP

VÅREN

SOMMAR

HÖST

VINTER